سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

می خواهم از تو بگویم ،از تویی که ندیدمت .می خواهم از تو بنویسم ،از تویی که نشناختمت .تویی که وقتی کوچک بودم و طعم زیبای خوابهای رویایی را میچشیدم، مانند پرستویی عاشق در زمستانی  دل انگیز که همه چیز سر از خاک در اورده بود، کوچ کردی و سر بر خاک نهادی .چه بگویم ؟چه خاکی؟چه سر نهادنی؟نه ! مانند پرستویی عاشق کوچ کردی به شهر آرزوها ،کوچ کردی به شهری که آرزویش را داشتی . به شهری که همه کوچه های آن رنگ و بوی شما را داشت .به شهری که هر چه در آن بودعشق بود و شور.نور بود و نور .آخر می گویند که همیشه در به در به دنبال نشانی این شهر بودی.شهری که روی نقشه نمی توانی پیدایش کنی ،برای همین در مناجاتت نوشتی.((خداوندا در قرآن و روایات خوانده بودم که تو مشتری جان و خون کسانی هستی که از مال و فرزند و لذتهای دنیوی میگذرند و بسوی تو می آیند و من امروز خود را در صف آنها قرار داده ام تا اگر قابل باشم خریدارم باشی. ))  خوب بابا جون ،از من دلگیر نشو که چرا نمی شناسمت ،آخر ،ما کجا و خورشید کجا ؟برای تفسیر شما باید عشق را دید.باید عاشق را شناخت .   بابا جون غروب ها به خصوص غرو بهای جمعه خیلی احساس دلتنگی می کنم خیلی دوست دارم ببینمت ولی ،نه !خوشحالم که نیستی تا ببینی خفاشان شب ،این جغد های شوم ،این دشمنان دوست نما چه ناله های دلخراشی سر می دهند .خوشحالم نیستی تا ببینی این انسانهای کورو کر در مقابل ایثار و فداکاری شما چه علامت سوالی گذاشته اند.این روز ها میشود درد غربت شما را لمس کرد که فقط خدایتان با شما بود و رهبرتان .خوشحالم نیستی تا ببینی قلم هایی که باید عشق را تفسیر کنند ،عاشق را تعریف کنند ،چگونه تیشه به ریشه ی عشق می زنند.  پدرم !ای ستاره سهیل من ،ای قهرمان زندگی ام ،ای سفر کرده عاشق ،ای کاش می دیدمت ،ای کاش می شناختمت.... این روز ها روز های بودن است این روزها روزهای خواستن بودن است خواستن بودن تو؛ بودن و دیدنت؛ بودن و حرف هایت؛  بودن و دلگرمی هایت؛ این روزها قاب عکست کارم را راه نمی اندازد چشمانت از پلک نزدن خسته نشد؟ تو اگر خسته نیستی من دیگر خسته ام؛ خسته ام از نبودن و ندیدنت، خسته ام از نشنیدن صدایت، خسته ام از حرف زدن با عکسی که جوابم را نمی‌دهد، خسته ام به اندازه تمام لحظه های نبودنت؛ این روزها دستانم، دستانت را میخواهد و دلم حضورت را این روزها چشمانم به دنبال بودنت میگردد اما نیستی؛ نیستی تا مرهمی بر بی قراری هایم شوی نیستی تا دل خوش شوم از داشتن بابا این روزها.......... پرشده از سه نقطه های بی نهایت پسرت مهدی، جمعه 3 دی ماه 1400