سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

در شب عمليات كربلاي ۴ دقايق اول عمليات بنده به همراه همرزمانم از جمله برادر عزيز و بزرگوارم شهيد سعيدي بر قايق موتوري جهت انجام عمليات سوار شديم كه متاسفانه بدليل تاخير در شروع عمليات آب نهري كه ما مي‌بايست از آن عمليات را شروع كنيم پايين رفته و همچنين قايق موتوري نيز خراب شد.
در اثنا حركت بسوي خروجي شهر قايق در گل نشست در همان حال و با وضعيت آب و هواي عمليات و تير اندازي‌هاي پي در پي دشمن بعثي متوجه شدم كه قبل از اينكه كسي از برادران بسيجي بتوانند فرصت ورود به آب و حركت دادن قايق را پيدا كنند برادر بزرگوار شهيد محمد جعفر سعيدي خود را به آب انداخته و با آب و هواي سرد با توجه به فرمانده بودن ايشان بدون هيچ تكبر و بزرگ منشي به درون آب رفته و قايق را حدود ۱۰ دقيقه با تمام فشار و سنگيني قايق و هواي سرد تا مدخل خروجي نهر هل ميداد و تحمل سختي و سرماي آن شب را در راه معبود خود بجان مي‌پذيرفت نشان از فرماندهي علي گونه و امام گونه وي بود كه اكنون ميبايست الگوي مديريت اسلامي جامعه باشد.

راوی : آزاده وجانباز آقاي علي سلطان نيا