سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

بیشتر بچه‌های هم سن و سال من و محمدجعفر به خاطر اینکه کمک‌خرج خانواده باشیم به کویت برای کار می‌رفتیم. من و محمدجعفر هم در کویت باهم هم‌خانه بودیم. چند روزی می‌دیدم که سرکار نمی‌رود. نگرانش شدم. پیش خودم هر فکری را می‌کردم که چرا این پسر سرکار نمی‌رود. یک روز دل را زدم به دریا و گفتم:

- محمدجعفر پس چرا تو چندروزه سرکار نمیری؟

سرش را پائین انداخت. تا چنددقیقه‌ای سکوت کرد. نفسی تازه کرد و گفت:

- صاحب‌کارم گاهی وقت‌ها چیزهایی برای خانه‌اش می‌خرد، به من می‌دهد تا ببرم. خانم صاحب‌کار بی‌حجاب است. نه این کار را می‌خواهم و نه اینکه دو سه روزی یک‌مرتبه بخواهم بروم دم منزلی که یک خانم بی‌حجاب دم دربیاید.

راوی حاج حسین وارثی مطلق