سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

 

... و اكنون 20 سال گذشت . آن سالهايي كه مردان آن دوران بدون هيچ گونه شك و ترديدي و بدون هيچ چشم داشتي ، غريبانه و در عين حال باعزت ، شجاعت ، صلابت و شكوه هر چه تمام تر به نبرد با دشمنان پرداختند كه در عمل و در نظر ذره اي به اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي پشت نكردند و مسئوليت نسل بعد از خود را سنگين كردند . همانهايي كه در جهاد اكبر دشمن نفس را زمينگير كرده بودند و اينك جهاد اصغر را به سخره گرفته بودند و با آغوشي باز به استقبال مرگ رفتند آن كه گفته بود " به روي مرگ خنديدند و رفتند . " آري ، "روز وصل دوستداران ياد باد ياد باد آن روزگاران، ياد باد ."
و اينك ما و اين دنياي پست و پر از تاريكي و ظلم و ستم ، اينك آنان به اين زندگي نكبت بار و دست و پا زدن هاي ما در اين دنياي تاريك و دهشتناك و پست به تمسخر مي نگرند در اين دنيايي كه چاپلوسان و متملقان و رياكاران ، هنرمند ، و افراد صادق و بي ريا ، بي هنر محسوب مي شوند عزيزان ، ذليل و پست ، و ذليلان ، عزيز و گرامي شمرده شده و واقعاً "چه سخت است انسان بودن و انسان ماندن " . از سر ذلت براي اين و آن نقش بازي مي كنند و براي كسب منافع خويش پشت ارزش ها پنهان شده و براي اينكه در دام خودي گرفتار نشوند ، شهيدان را بهانه قرار داده و هر جا كم آوردند آنان را ملاط مسكن آوري لابه لاي كمبودها و سستي هاي خودشان قرار مي دهند . ياد آن دوران بخير كه چشم ها به امام و رهبرشان
خيره شده بود و منتظر اشاره و فرمان وي بودند نه در اين زمان كه يا به فرمان و رهنمودهاي رهبر و امام وقت توجهي نمي كنند و يا جلوتر از ايشان حركت مي كنند و به جاي اينكه جاي پاي ايشان قدم بگذارند ، پا را روي پاي ايشان مي گذارند .
دريغا از ان روزها ! و مي بينيم كه زمانه چقدر عوض شده . اي كاش آن روزها ، زمان توقف مي كرد و ديگر شاهد اين روزها نبوديم شاهد ان نبوديم كه به سادگي ارزش ها كم رنگ ، كه نه ! بلكه زير سوال مي روند . در اين وانفسا عده اي اندك ، اما با صلابت گذشته و با بصيرتي نافذ و دلي اميدوار ، گذشته وار زندگي مي كنند و ارزش هاي اصيل انقلاب ذره اي در آنان كم رنگ و يا گم نشده است . و اكنون ما ، آري ما ! ، نسل بعد و نسلهاي آينده . مبادا اهداف و اصولي كه در آغاز به پشتيباني از اين اصول ، انقلاب كرديم و با خون هزاران انسان آزاده و اسارت ها و شكنجه ها ي هزاران انسان ستمديده و آوارگي و بي خانمان شدن هزاران خانواده ، زن و فرزند و پير و جوان به دست ما سپرده شده و ما با سستي هاي ناشي از غوطه ور شدن در مظاهر دنيا كه مانند گرگ ها و كركس ها پيرامون ما را احاطه كرده و مردار وجود ما را يكي پس از ديگري به ورطه پوسيدگي عقيدتي كشانده انقلاب را از درون تهي كرده و فقط ساختار و كالبد آن به ظاهر سالم مانده ولي اهداف و اصول در آن گم شده است كه در اين صورت شايد خداي نكرده نسل ما و يا نسل هاي بعد از ما شاهد مجلس ختم انقلاب باشيم . اي خدا مي دانم كه اين بنده بسيار حقير و پست تو كمتر از آن است كه حتي از تو طلب فضل و مراتب بلند شهيدان را مسئلت بنمايد و ليكن اي خدا من همان بنده اي كه در تاريكي هاي اين دنيا عاجزانه و ملتمسانه از تو مسئلت دارم كه گناهان ما را ببخشايي و ما را در برداشتن قدمي در راه بندگي ات و ماندن در اين راه ياري بفرمايي . " خدايا زيستني به من عطا كن كه در لحظه مردن بر بي ثمري لحظه اي كه در هنگام زيستن بر من گذشته است ، حسرت نخورم ." خدايا ما را همواره انقلابي نگه دار ، انقلابي كه همواره ما را زير و زبر كند و در مرداب محافظه كاري دچار پوسيدگي عقيدتينشويم . آمين .
 1365/10/4 ،
 
 
ابوالحسن سعيدي
فرزند شهيد محمد جعفر سعيدي

1385/10/4