سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

يكى از توفيقاتى كه هميشه به آن افتخار مى كنم آشنايي باشهيد محمد جعفر سعيدى در سپاه گناوه بود. ايشان فردى تهذيب شده  وعرفانى بود كه اخلاق رادرمكتب اهلبيت (ع) آموخته و به آن عمل مى كرد وبا توجه به مسؤليتى كه داشت و امكان استفاده از بيت المال برايش مهيا بوداما هيچ وقت استفاده نمى كرد .بعنوان مثال روزى يكى از همكاران ايشان راديده بود كه كپسول گاز بردوش گرفته وبه منزل مى برد به ايشان مى گويد شما كه وسيله نقليه نداريد چرا از خودرو سپاه استفاده نمى كنيد با اين مسؤليتى كه داريد ايشان مى فرمايند استفاده شخصى از بيت المال حرام است . كاش مسؤلين اين اخلاق حسنه شهيد بزرگوار را الگوى رفتارى خود قرار مى دادند .راستى شهادت برازنده چنين افرادى است مخصوصاً شهيد والامقام سعيدى كه حركات وسكناتش درس اخلاق بود براى همرزمانش.

سرهنگ پاسدار احمد دشتى زاده