سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

سردار شهید محمد  جعفر سعیدی فقط برای رضای خدا کار می کرد. اخلاص در عمل از ویژگی های برجسته ایشان بود.

کردار و رفتار ایشان یکی از مصداق بارز « اشداء علی الکفار، رحماء بینهم» بود. در مقابل بسیجیان و پاسداران رئوف و مهربان و در برابر دشمن اعم از گروهکها و یا دشمنان خارجی همچون شیر می غرید. اگر مسئولیتی به ایشان واگذار می گردید با خضوع و خشوع آن را می پذیرفت.

او همه چیز خود را فدای انقلاب کرده و از زندگی خود گذشت کرده بود. به دوستان خود تبعیت از ولایت فقیه را سفارش می کرد و خود را مقید به این امر می دانست و دستورات را مو به مو اجرا می کرد. از زمان آشنایی با شهید سعیدی به عنوان مربی و نیروی مجموعه ایشان شاهد روح لطیف وی و نیایش های خالصانه او بودم. صدای دلنشین اذان و قرائت قرآنش در گوش و جانم به عنوان نیروی او ریشه دوانده است.


روای سرهنگ پاسدار حسین رضایی