سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

سردار شهید محمد جعفر سعیدی انسانی بسیار پاک و با خدا بودند و علاقه شدیدی به أئمه اطهار داشتند.

رٱفت ایشان به اندازه ای بود که در رزم های شبانه از نیروهای مجموعه خود به علت فشاری که به آنها وارد آمده است عذرخواهی می کرد و دل آنها را به دست می آورد.من مدت زمان زیادی با ایشان نبودم ولی همین مدت اندکی که با ایشان بودم او را شناختم مهر و او به دلم نشست.آخرین دفعه ای که ایشان را دیدم در عملیات کربلای ۴ بود. هر دو با تعدادی از دیگر رزمندگان درون یک قایق بودیم. لحظه ای که پیاده شدیم چند متری به جلو رفتیم. وارد خاک دشمن شدیم. همگی در همان نقطه زمین گیر شدیم. حدود یازده نفر بودیم. من جلوتر از همه حرکت می کردم. شهید سعیدی نیز پشت سرم بود‌. نیروها به دنبال ما حرکت می کردند‌‌. تا اینکه یک لحظه به پشت سرم نگاه کردم. دیدم همه نیروها شهید شده اند و فقط شهید سعیدی زنده مانده بود. از او پرسیدم:« چه اتفاقی افتاده؟»
او گفت:« تیر در گلوی من خورده است. شما به جلو بروید.»

ایشان مرد خدا بود. رفتار، کردار و گفتار نیک داشت.
خداوند با اولیاء، انبیاء و صالحین محشور گرداند.


راوی آزاده و جانباز باقردرخشان