سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

شهید محمد جعفر سعیدی از فرماندهای شجاع بود. او با درایت و متانت با برنامه ریزی های کاربردی  در تکامل پایگاه خارگ اهتمام ویژه داشت و در این کار بسیار موفق بود.

حضور شهید سعیدی در کلیه کارها بسیار درخشان بود. او با همکاری زیرمجموعه خود با مسئولین جزیره ارتباط تنگاتنگی داشت.
شهید سعیدی در کنار فعالیت های نظامی به معیشت مردم توجه ویژه ای می کرد. با نظم این امور را به پیش می برد.
با وجود همه مشکلاتی که در سر راه ایشان بوجود می آمد، یک لحظه لبخند از چهره او محو نمی شد و با صبر و حوصله این مشکلات را پشت سر می گذاشت.
توصیه به اقامه نماز اول وقت، آراستگی و حفظ ظاهر ی از جمله مواردی بود که همیشه به نیروهای زیرمجموعه خود تذکر می داد.

راوی :سرهنگ پاسدار محمد رضا گودرزی