سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

شهید محمد جعفر سعیدی با اخلاق پاک و صادقی که داشت همیشه خشرو، صمیمی و جذاب بود.
همه کارهای خود را مطابق با احکام دین انجام می داد و نسبت به بیت المال بسیار سختگیر و یاریگر مظلومان، مستضعفین بود.همه بسیجیان شهید سعیدی را دوست داشتند و شیدا و دلباخته او بودند. رفتار و کردار این شهید بزرگوار همه را مجذوب خود می کرد. به عنوان مثال در سلام کردن پیش قدم بودند و احساسات خود را نسبت به طرف مقابل حتی از راه دور ابراز می کردند.

همسر سردار شهید محمد جعفر سعیدی