سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

وارستگی، تدین شهید محمد جعفر سعیدی الگوی رفتاری بسیاری از نیروها بود‌. هیچگاه با دوستان و همکارانش با تندخویی رفتار نمی کرد.
وقت شناسی، بی اعتنایی به دنیا از جمله ویژگی های اخلاقی و رفتاری او به شمار می رفت.
اخلاق فرماندهی با تمام وجود رعایت می کرد. همه ماموریت ها را به خوبی به پایان می رساند‌.
اگر از شخصی خطا یا اشتباهی می دید از او می گذشت و با کسی مجادله نمی کرد.
هیچ کدام از نیروها از او کلمات تحقیرکننده، دشنام دهنده ،غیبت کننده نشنیده اند. عیوب مردم را به رخ آنها نمی کشید و آنها را مذمت نمی کرد.
نسبت به آرمانهای امام و شهدا پایبند بود.
اگر نیرویی از او چیزی می خواست جواب رد از او نمی شنید و مشکلات آنها را برطرف می کرد.

راوی : سرهنگ پاسدار نادر محمدی