سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

شهید محمد جعفر سعیدی ازخودشناسی به خداشناسی رسیده بود روی خودسازی کارکرده بود آنهم درابعاد مختلف اخلاقی وازرذایل اخلاقی نظیر خودبزرگ بینی وبرتربینی بدور بود اهل تکبر ورزی نبود برعکس فروتن وکوچک نفس به معنی حقیقی بود درحفظ بیت المال وشئونات پاسداری وحفظ حرمت لباس سپاه بسیاردقت داشت درصداقت ودلسوزی وشجاعت سعیدی کم نظیربود البته الگویی بود که هرجاخدمت کرده ملاک ومعیار اخلاقی همکارانش بوده است.
شهید اخلاق حسنه ای که اسلام تاکید کرده  را کسب کرده بود نرم خو ولی قاطع خیلی ازرزمندگان گناوه بعدازاجرای فرمان امام مقدمات اعزام اولیه راشیوایی سخنان این سردار وجذبه معنوی اومیدانند.

راوی سرهنگ پاسدار طالب احمدی