سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

سلام بر شهیدان سلام بر روح بزرگ سردار شهید سعیدی
چقدر زود دیر گذشت و باز هم بهانه ای شد یادی کنیم از شهید والا مقام از انسانی که از نظر خصوصیات هیچ کم نداشت گنجینه ای کامل انسانی اسمانی که در اخر هم به اسمان پر کشید اخلاق نیکو برخورد متواضع بی ریا بشاش و خنده رو کوچک نفس انسان را محو سیرت خود میکرد که بیشتر با ان همسخن شود و این ما بودیم که قدرش را ندانستیم برای تشکیل بسیج و اموزش نیروی رزمنده شبانه روز زحمت میکشید خستگی را خسته کرده بود برای ارج نهادن جهت زحماتش همیشه صلوات نثار روحش هدیه کنیم خنده هایش هنوزم در ذهنم مجسم میشود و برایم تازگی دارد انگار همین دیروز بوددر موقع اموزش شعری میخواند و ما هم همنوا میشدیم رفتم جبهه خنجر کشیدم سینه دشمن دریدم هنوزم این صدا در گوشم میپیچد و بیادش هستم
راوی داریوش عرب زاده