سخن بزرگان
 • حضرت امام خمینی (ره):آنها که شهید شدند، به خدمت خودشان و رسالت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسیدند.

  حضرت امام خمینی (ره)
 • شهید محمد جعفر سعیدی : با عضویت در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانید دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنید.

  سرلشکر پاسدار شهید محمد جعفر سعیدی
 • آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی : ما شهداء را از دست نداده ایم، بلکه آنها را بدست آوردیم .

  شهید بهشتی
 • پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) : شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند .

  حضرت محمد (ص)
 • حضرت امام خمینی (ره) : شهادت در راه اسلام برای همه ما افتخار است .

  حضرت امام خمینی (ره)

شهید سعیدی بسیار کم حرف بود اما اهل عمل. قلبی پاک، بدون کینه، آرام و متین داشت. در جبهه با جسارت فراوان خود به دشمن یورش می برد. خانواده خود را بسیار دوست داشت. ساده پوش و بی آلایش بود. اگر کسی دست یاری به سمت او دراز می کرد با گرمی ان را می فشرد و پای سفره ساده آنها می نشست.

با اطاعت از فرماندهی، تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار می داد. سر وقت در جلسات حاضر می شد اما خود را در چارچوب دیسپلین اداری قرار نمی داد.

نیروهای خود را بسیار دوست داشت. با جوانان و نوجوانان بسیار دمخور و برای انها بسیار ارزش قائل بود. قراءت قرآن را هیچ وقت ترک نمی کرد.

با صوت زیبا قرآن می خواند و اذان سر می داد. در هر فرصتی به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران سرکشی می کرد.

راوی : سرهنگ پاسدار‌ حبیب خدری